رضا شاه، یا رضا خان یا رضا میرپنج، سه کلمه برای صدا کردن یک نفر است. در این ویدئو چهره او ترسیم می‌شود.دیدگاهتان را بنویسید