برترین‌ها: گویی همه‌ی موجودات زنده برای دوست‌داشته‌شدن آفریده شده‌اند. خداوند ما را اینگونه آفریده و طبیعت به ما آموخته است. همین عشق محرک ماست و تک تک انسان‌ها را به بهترین خودشان بدل میسازد. مملو از عشق هستیم و دوست داریم که آن را به روش‌های بسیار و متفاوت ابراز کنیم و البته در موقعیت‌های مختلف؛ چرا که این عشق در وجود ما به ارث گذاشته شده است. اما آیا حیوانات نیز عاشق میشوند؟

این شما و این مجموعه‌ای از حیوانات عاشق که ستایش خالص خود را به چیز‌های محبوبشان ابراز میکنند. همین اثباتی بر این نکته هست که عشق به معنای واقعی همه جا هست، حتی اگر آن عشق در نگاه اول عجیب به نظر برسد.

hotnewsسرگرمی1 سال پیش • dahio.com • 117


دیدگاهتان را بنویسید