حاج میرزا احمد عارف پدر محمدرضا عارف از بازاریان سرشناس یزد و خادمان سید الشهدا بود که مراسم روضه منزل وی بسیار مشهور بود. حسن روحانی از سخنرانان مراسم روضه منزل پدر عارف بود.

۲۱۷۲۱۷

hotnewsسایر1 سال پیش • dahio.com • 31


دیدگاهتان را بنویسید