؛ بهداد سلیمی در بازی های آسیایی 2018اندونزی از دنیای وزنه برداری خداحافظی کرد.اما در زمان خداحافظی او علی جباری و اکبر خورشیدی از اعضای کادر فنی هم کنار او بودند و هم زمان  با بهداد روی تخته سجده کردند.بهداد از این خاطره جالب حرف می زند و می گوید:«من از قبل برنامه ریخته بودم که کفش هایم را در بیاورم،تخته را ببوسم و …سجده که کردم شنیدم که یکی می گوید علی  سجده کن،علی سجده کن!دیدم اکبر خورشیدی و علی جباری هستند.مانده بودم چه کار کنم.گفتم شما اینجا چه کار می کنید؟گفتند آمدیم که در سختترین لحظه زندگی ات تنها نباشی!گفتم آقا مراسم خداحافظی ام تمام شد.البته دوستان به من لطف داشتند.جالب اینجاست که وقتی آمدم پایین هم کفش هایم دست خودم نبود.یک دانه عکس خوب از مراسم خداحافظی ام ندارم.فردا در رستوران دیدم که این دوستان می گفتند که چقدر با معرفت هستی و …»

256 43

hotnewsخبر2 ماه پیش • dahio.com • 0


دیدگاهتان را بنویسید