برنامه دیشب دورهمی در تلویزیون ویژه نوروز، دارای صحنه بامزه‌ای بود. با هم ببینیم:

یدیدگاهتان را بنویسید