خانم ۱۸ ساله در رودخانه زاینده رود در شهرستان سامان غرق شد.

این خانم توسط افراد محلی از آب به بیرون کشیده شد و پس از انجام اقدامات درمانی مناسب توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان آیت الله کاشانی (ره) شهرکرد منتقل گردید.

hotnewsسایر1 سال پیش • dahio.com • 50


دیدگاهتان را بنویسید