در معرض خطر بودن مردم آمریکا پس از بازگشایی اقتصاد این کشور به دستور دونالد ترامپ، سوژه کارتونی از داریو کاستیلجوس در سایت کگل شد.

6060

hotnewsخبر4 ماه پیش • dahio.com • 1


دیدگاهتان را بنویسید