در یکی دو روز گذشته عناصر دلواپس، دکل مخابراتی طالقان را به ویلای پدرهمسر وزیر ارتباطات در منطقه منتسب کردند، حال انکه نامبرده سالهاست در طالقان زندگی می کند.

سیدمهدی طالقانی در اینستاگرام خود نوشته است:

1717

hotnews • دسته‌بندی نشده • 1 سال پیش • dahio.com • 56


دیدگاهتان را بنویسید