میزان صادرات گوجه فرنگی در سال ۲۰۱۸ حدود ۹٫۲ میلیارد دلار بوده و به‌طور کلی گزارش‌ها نشان می‌دهد که ارزش صادرات گوجه فرنگی در مقایسه با سال ۲۰۱۴، حدود ۰٫۷ درصد کاهش یافته است. 

در سال ۲۰۱۸، اروپا عهده‌دار حدود ۴۶٫۱ درصد -معادل ۴٫۳ میلیارد دلار- از کل صادرات گوجه فرنگی بوده است. همچنین سهم آمریکای شمالی از صادرات گوجه فرنگی، ۳۲٫۴ درصد و سهم آسیا ۱۱٫۹ درصد بوده است.

آفریقا نیز ۸٫۸ درصد، آمریکای لاتین به جز مکزیک ۰٫۶ درصد و اقیانوسیه از صادرات گوجه فرنگی ۰٫۱ در سال ۲۰۱۸ را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول زیر ۱۵ کشور بزرگ صادرکننده گوجه فرنگی و همچنین حجم صادرات آنها را در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد:

رتبهکشورارزش صادراتسهم از صادرات جهانی
۱مکزیک۲٫۳ میلیارد دلار۲۴٫۵ درصد
۲هلند۱٫۹ میلیارد دلار۲۰٫۸ درصد
۳اسپانیا۱٫۱ میلیارد دلار۱۱٫۹ درصد
۴مراکش۶۸۶٫۸ میلیون دلار۷٫۴ درصد
۵کانادا۴۱۱٫۷ میلیون دلار۴٫۵ درصد
۶فرانسه۳۶۹٫۸ میلیون دلار۴ درصد
۷ایالات متحده آمریکا۳۲۵ میلیون دلار۳٫۵ درصد
۸ترکیه۲۸۹٫۹ میلیون دلار۳٫۱ درصد
۹بلژیک۲۸۴٫۱ میلیون دلار۳٫۱ درصد
۱۰چین۲۰۷٫۳ میلیون دلار۲٫۲ درصد
۱۱آذربایجان۱۷۷٫۱ میلیون دلار۱٫۹ درصد
۱۲اردن۱۶۸٫۳ میلیون دلار۱٫۸ درصد
۱۳ایتالیا۱۶۰٫۳ میلیون دلار۱٫۷ درصد
۱۴لهستان۷۹٫۲ میلیون دلار۰٫۹ درصد
۱۵پرتغال۶۳٫۸ میلیون دلار۰٫۷ درصد

۱۵ کشور فوق در سال گذشته میلادی در مجموع ۹۲ درصد از صادرات گوجه فرنگی جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

در میان این کشورها، صادرات گوجه فرنگی چهار کشور آذربایجان ۲۶۲٫۳ درصد، چین ۶۹٫۸ درصد، مراکش ۴۲٫۷ درصد و پرتغال ۳۷٫۲ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است.

همچنین صادرات گوجه فرنگی پنج کشور اردن، ایتالیا، ترکیه، لهستان و اسپانیا طی این دوره به ترتیب ۵۷٫۸ درصد، ۳۸٫۷ درصد، ۳۲ درصد، ۲۱٫۱ درصد و  ۱۵٫۸ درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر، میزان واردات گوجه فرنگی در سال ۲۰۱۸، حدود ۹٫۲۴ میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۴ حدود ۶٫۵۱٫۲ درصد کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۴ حجم کل واردات گوجه فرنگی در جهان ۹٫۳۵ میلیارد دلار گزارش شده است.

این رقم در مقایسه با سال ۲۰۱۷ اما نزدیک به ۰٫۷ درصد افزایش یافته است.

در میان قاره‌ها، اروپا با ۶۳٫۱ درصد، معادل ۵٫۸ میلیارد دلار، بیشترین واردات گوجه فرنگی را به خود اختصاص داده؛ این در حالی است که آمریکای شمالی با ۳۰٫۴ درصد رتبه دوم را کسب کرده است.

همچنین سهم آسیا از واردات گوجه فرنگی ۵٫۹ درصد، آمریکای لاتین به جز مکزیک ۰٫۳ درصد، آفریقا ۰٫۲ درصد و اقیانوسیه ۰٫۰۵ درصد بوده است.

جدول زیر ۱۵ کشوری را که بیشترین میزان گوجه فرنگی را در سال ۲۰۱۸ وارد کرده‌اند، نشان می‌دهد:

رتبهکشورارزش وارداتسهم از واردات جهانی
۱ایالات متحده آمریکا۲٫۵ میلیارد دلار۲۶٫۹ درصد
۲آلمان۱٫۵ میلیارد دلار۱۵٫۹ درصد
۳فرانسه۷۰۶٫۹ میلیون دلار۷٫۷ درصد
۴بریتانیا۶۹۹٫۹ میلیون دلار۷٫۶ درصد
۵روسیه۶۲۹٫۹ میلیون دلار۶٫۸ درصد
۶هلند۳۲۲٫۳ میلیون دلار۳٫۵ درصد
۷کانادا۳۲۲٫۱ میلیون دلار۳٫۵ درصد
۸لهستان۲۳۸٫۸ میلیون دلار۲٫۶ درصد
۹سوئد۱۷۰٫۱ میلیون دلار۱٫۸ درصد
۱۰ایتالیا۱۴۶ میلیون دلار۱٫۶ درصد
۱۱اسپانیا۱۴۵٫۸ میلیون دلار۱٫۶ درصد
۱۲بلاروس۱۱۶٫۶ میلیون دلار۱٫۳ درصد
۱۳جمهوری چک۱۱۶٫۳ میلیون دلار۱٫۳ درصد
۱۴رومانی۱۰۷٫۶ میلیون دلار۱٫۲ درصد
۱۵اتریش۱۰۰٫۶ میلیون دلار۱٫۱ درصد

در مجموع، ۸۴٫۲ درصد از واردات گوجه فرنگی در جهان در سال ۲۰۱۸ از سوی این ۱۵ کشور انجام شده است.

در میان کشورهای فوق، واردات گوجه فرنگی از سوی چهار کشور رومانی، اسپانیا، هلند و ایالات متحده آمریکا در مقایسه با سال ۲۰۱۴ به ترتیب ۸۷ درصد، ۵۴٫۸ درصد، ۲۱٫۱ درصد و ۲۱ درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که کشورهای روسیه، سوئد، بلاروس و جمهوری چک به ترتیب ۳۹٫۷ درصد، ۸٫۷ درصد، ۸٫۱ درصد و ۳٫۶ درصد کمتر گوجه فرنگی وارد کرده‌اند.

منبع: worldstopexports

226226

hotnews • دسته‌بندی نشده • 1 سال پیش • dahio.com • 92


دیدگاهتان را بنویسید