در خبرها آمده یورگن کلوپ برای تقویت لیورپول در فصل آینده، خواهان جذب آداما ترائوره مهاجمِ ولوز شده است. حمید سحری با انتشار کارتونی در صفحه اینساید آرت به این موضوع پرداخت.

hotnewsخبر4 ماه پیش • dahio.com • 2


دیدگاهتان را بنویسید