برخواه در کافه خبر گفت: بهداد چند روز پیش حرف هایی زد که باعث حاشیه شد اما با حرف هایی که زد موافق بودم. چرا باید این همه به فوتبال توجه شود؟ حرف ما این است که آنها در آسیا قهرمان نشدند اما پاداش گرفتند در صورتی که ما هنوز پاداش های خودمان از مسابقات آسیایی را دریافت نکرده ایم.»

۶۱۶۱

hotnews • دسته‌بندی نشده • 3 ماه پیش • dahio.com • ۸
0


دیدگاهتان را بنویسید