موارد زیادی بودند که ماشین در حال سوختن بوده و راننده بخاطر قفل شدن کمربند زنده زنده در آتش سوخته ! 

hotnewsسلامت2 ماه پیش • dahio.com • 105
1+


دیدگاهتان را بنویسید