موارد زیادی بودند که ماشین در حال سوختن بوده و راننده بخاطر قفل شدن کمربند زنده زنده در آتش سوخته ! 

hotnewsسلامت2 هفته پیش • dahio.com • 97
0


دیدگاهتان را بنویسید