مراحل شامل سال‌های ۱۸۹۰ تا ۲۰۱۷ میلادی هستند.پاسخ دهید